Allt börjar med en vattenanalys!

Aqua Expert har ett eget ackrediterat laboratorium, detta är något helt unikt för vattenfilterbranschen. Aqua-Lab blev ackrediterat 15:e april 1999 för fysikalisk/kemisk analys av enskild vattentäkt. Det innebär att vi använder godkända metoder som kontrolleras dagligen enligt ett utarbetat kontrollsystem. Vi deltar dessutom i provningsjämförelser, så kallade blindprover som en kvalitetskontroll. Arbetet är styrt av ett kvalitetssystem som kontrolleras av SWEDAC. 

Vi valde att ackreditera oss för att förbättra analysarbetet samt för att kunna visa vår professionalism och poängtera vårt oberoende från säljverksamheten. På Aqua-Lab analyserar vi vatten från enskilda vattentäkter från hela Sverige och ibland även från andra länder. 

När ni har beställt en analys av oss skickar vi en provflaska med föradresserat och förfrankerat svarskuvert hem till er. 

Ni fyller flaskan med vatten, fyller i frågeformuläret så vi vet vem provet kommer ifrån och sedan läggs allt i en postlåda. Enkelt och smidigt. Att analysen dessutom endast kostar 395:- inklusive moms och porto är bara en bonus.

 

De analysparametrar vi inriktar  oss på är:

 

 • Bottensats *
 • Grumlighet *
 • Lukt *
 • Färg
 • pH
 • Alkalinitet
 • Aggressiv kolsyra
 • Klorid 
 • Hårdhet Tyska grader 
 • Järn 
 • Mangan 
 • Nitrit-kväve 
 • Nitrat-kväve 
 • CODMn

* = Ej ackrediterade metoder

» Exempel på analys och värden

Bedömning av vattenanalysen sker enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 2013-12-19Vill ni även göra radonanalys eller bakteriologisk så kan vi vara behjälpliga med att förmedla detta, men analysen utförs ej av Aqua-Lab. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.