När frågade du dig senast hur ditt vatten mår?

Vattenrening som fixar...

  Problemet

  Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”. Är det enbart svavelväte som är problemet räcker det med luftning utav vattnet vi vår syreaktivator SA. Vid kombination med järn/mangan och svavelväte skall man ha vårt kombinationsfilter Göingefilter Kombi. Skulle lukten bero på metangas är ett aktivt kol filter mer lämpligt. Lukt kan även förekomma av bakterier och andra mikroorganismer varför det är viktigt analysera även detta vid avvikande lukt.

  Vi rekommenderar...

  Problemet

  Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vattnet lukt, smak och färg. Missfärgning av denna art beror mest på inläckage av ytvatten. Detta medför att ytligt markvatten kan tränga ned i grundvattentäkten.
  Ofta förekommer en jordlik doft på vattnet och är visuellt likt vittvin eller äppelsaft.

  Vi rekommenderar...

  Problemet

  Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta beläggningar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på vit tvätt.
  Stor risk för igensatta ledningsnät och påverkan på värmeeffekt i varmvattenenheter. Ett problem kommer sällan ensamt och kan förekomma tillsammans med både dålig lukt och aggressivt vatten.
  De produkter vi rekommenderar är som regel kombinationsfilter som både hanterar järn/mangan och lukt samt låga pH-värden.

  Vi rekommenderar...

  Problemet

  Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner.

  Vi rekommenderar...

  Problemet

  Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problemen då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc.

  Vi rekommenderar...

 

Vår kunskap – din trygghet!

 

Vår affärsidé

 

”Med branschens bästa kompetenser samlade i en av landets bästa arbetsplatser, skall vi vara Nordens ledande leverantör av lösningar för rent vatten”

 

 

Göingefilter - Naturlig rening

 

Vi är en helhetsleverantör inom vattenrening med Göingefiltret som vårt kända varumärke och storsäljare. Naturlig rening blir inte bättre än såhär.

 

 

Läs mer

Alltid service och support nära dig!

 

Vi kan leverera filtermaterial och detaljer till så väl andra fabrikat som våra egna. Använd vår karttjänst för att hitta en återförsäljare eller serviceställe nära dig.

 

 

 

Hitta närmaste service